Potras

Bell Trouble Shine

Fêmea, 13/11/2016, BAIO AMARILHO
SHINERS SAN BELL X KARISMA TROUBLE, filha de MY BOY TROUBLE
Miss Pepto Tilly 4m

Fêmea, 23/01/2017, ALAZÃO TOSTADO
TILLY PLAYBOY X PEEKABOONSMAL, filha de PEPTOBOONSMAL(AQHA)
Girl Yer A Cat 4m

Fêmea, 15/11/2017, ALAZÃO
BET YER A CAT X GIRL TILLY DEE 4M, filha de TILLY PLAYBOY
Miss Tilly Lena

Fêmea, 16/10/2016, ALAZÃO
TILLY PLAYBOY X ZERO LENA, filha de SMARVELOUS LENA